Liceum - Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Article heading icon

Informacje o kierunkach

Klasa pływacka

Ludzie płyną w basenie krytym

Kończysz szkołę podstawową i szukasz Liceum w którym będziesz mógł realizować się i rozwijać sportowo?

Nie mogłeś lepiej trafić! X Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie oferuje doskonałą bazę treningową (jedną z najlepszych w Polsce).

Treningi pływackie odbywaj się na terenie w największym i najnowocześniejszym Aquaparku z basenem olimpijskim w Lublinie. Oprócz tego możemy zaoferować:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz pedagogiczną
 • dostosowanie zajęć dydaktycznych do zajęć treningowych
 • obozy sportowe w atrakcyjnych miejscach w kraju
 • sprzęt sportowy
 • do 15 uczniów w klasie
 • internat
 • współpracę z uczelniami wyższymi, ośrodkami kultury, nauki i sportu

W naszej bazie mamy wszystko co potrzebne by uczynić z Ciebie świetnego sportowca. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

O przyjęcie do klasy pierwszej pływackiej X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Lublinie mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy:

1) Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

2) W wyznaczonych terminach złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych.

3) Zaliczą próbę sprawności fizycznej.

Deklaracja przystąpienia do próby sprawności fizycznej

Terminy:

 • 22.06.2024 godzina 12.00 Aqua Lublin

Więcej informacji wkrótce.

Więcej informacji wkrótce.

Klasa lekkoatletyczna

Kobieta biegnie w hali lekkoatletycznej

Kończysz szkołę podstawową i szukasz Liceum w którym będziesz mógł realizować się i rozwijać sportowo?

Nie mogłeś lepiej trafić! X Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie oferuje doskonałą bazę treningową (jedną z najlepszych w Polsce) w skład w której wchodzą takie obiekty jak:

 • hala sportowa z bieżnią lekkoatletyczną i siłownią
 • siłownia fitness
 • sale sportowe
 • 4-torowy zewnętrzny stadion lekkoatletyczny
 • skocznia w dal
 • skocznia wzwyż
 • klatka treningowa do rzutów dyskiem i młotem oraz koło do pchnięcia kulą
 • boiska zewnętrzne do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej i kort do tenisa ziemnego

Oprócz tego możemy zaoferować:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz pedagogiczną
 • dostosowanie zajęć dydaktycznych do zajęć treningowych
 • obozy sportowe w atrakcyjnych miejscach w kraju
 • sprzęt sportowy
 • do 15 uczniów w klasie
 • internat
 • współpracę z uczelniami wyższymi, ośrodkami kultury, nauki i sportu

W naszej bazie mamy wszystko co potrzebne by uczynić z Ciebie świetnego sportowca. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

O przyjęcie do klasy pierwszej lekkoatletycznej X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Lublinie mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy:

1) Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

2) W wyznaczonych terminach złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych.

3) Zaliczą próbę sprawności fizycznej.

Deklaracja przystąpienia do próby sprawności fizycznej .

Test próby sprawności fizycznej do klasy lekkoatletycznej odbędzie się na hali lekkoatletycznej przy ZSEL w Lublinie przy ul. Wojciechowska 38.

Terminy:

 • 15.06.2024 godzina 10.00 hala sportowa ZSEL

UWAGA: Obowiązuje strój sportowy i obuwie na halę lekkoatletyczną.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35) dotyczącego konieczności uzyskania pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale określa aby do naboru stosować wybrane próby z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej wg poniższych zasad:

Test sprawności (wybrane próby z MTSF), które należy wykonać zgodnie z uprawianą bądź deklarowaną grupą konkurencji lekkoatletycznych). Obowiązuje 6 prób wg załączonej tab. 1

  sprint wytrzymałość skoki rzuty
1 bieg na 50m        
2 skok w dal z/m        
3 bieg ciągły                      x
4 dynamometr              x               x                x  
5 zwis/podciąganie        
6 4x10m              x               x                x                x
7 skłony w przód z leżenia tyłem        
8 skłon tułowia w przód        

Uzyskana łączna suma punktów z MTSF stanowi podstawę do przyjęcia kandydata do klasy pierwszej lekkoatletycznej (tab.2)

Sprawność  Suma punktów z testu   (6 prób) Punkty do kwalifikacji
wybitna 480          50
wysoka 420 479        35
średnia 360 419        25
niska 300 359        20
bardzoniska 249          10

Dolna granica punktów decydujących o przyjęciu do klasy lekkoatletycznej wynosi 25pkt. 

Test składa się z ośmiu prób oceniających zdolności motoryczne tj.:

 • szybkość,
 • skoczność,
 • wytrzymałość,
 • siła dłoni,
 • siła rąk i barków,
 • zwinność,
 • siła mięśni brzucha
 • gibkość.

Jeśli cały test stosuje się jednego dnia, próby wytrzymałościowe powinno mierzyć się jako ostatnie. Ze sposobem wykonania poszczególnych prób należy dokładnie zapoznać badanego bezpośrednio przed ich wykonaniem. Uczestnik testu powinien ćwiczyć w odpowiednim stroju, po dokładnej rozgrzewce. Wszystkie próby i ich pomiary muszą być przeprowadzone według instrukcji.

Opis sposobu wykonania prób:

a) wykonanie– na sygnał „na miejsca” testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej. Następnie na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety;
b) pomiar– czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób;
c) uwagi– bieżnia powinna być prosta, powinna posiadać tory oraz znajdować się w dobrym stanie. Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych; d) sprzęt i pomoce– stoper, lista badanych.

a) wykonanie– testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość do piaskownicy lub na materac;
b) pomiar– skok mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie, liczy się wynik skoku lepszego;
c) uwagi– skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć;
d) sprzęt i pomoce– piaskownica lub 2 materace, taśma miernicza, kreda, lista badanych.

Ważne
Wymagania ze względu na płeć:
 • 1000 m- dla mężczyzn i chłopców powyżej 12 lat;
 • 800 m- dla kobiet i dziewcząt powyżej 12 lat;
 • 600 m- dla dzieci do 12 lat;
a) wykonanie– na sygnał na miejsca badany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał „start” biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety;
b) pomiar– czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy;
c) uwagi– bieżnia powinna być równa i dobrze przygotowana. Próbę należy przeprowadzić w dobrych warunkach atmosferycznych;
d) sprzęt i pomoce– stoper, lista badanych.

a) wykonanie– badany ściska dynamometr ręką silniejszą. Nadgarstek powinien znajdować się w przedłużeniu linii przedramienia. W czasie wykonywania próby ręka testowana nie może dotykać żadnej części ciała;
b) pomiar– siła dłoni mierzona jest w kilogramach. Liczy się pomiar lepszy z dwóch prób;
c) uwagi– dynamometr powinien być dopasowany do wielkości dłoni tak, aby drugie stawy palców mieściły się na jego rączce. Wymachy ręką w czasie pomiaru są niedozwolone, wykonaniu prób powinna towarzyszyć pełna koncentracja psychiczna;
d) sprzęt i pomoce– dynamometr dłoniowy, magnezja, lista badanych.

a) wykonanie– z podstawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie powinny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu powinien znajdować się wyraźnie nad drążkiem;
b) pomiar– próba wykonywana jest 1 raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą gdy podbródek znajduje się poniżej drążka;
c) uwagi– drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę w pełnym zwisie;
d) sprzęt i pomoce– drążek lub poręcze, krzesło, stoper, lista badanych.

a) wykonanie– na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu. Na komendę „start” biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z niej klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie na linii;
b) pomiar– próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się na linii startu;
c) uwagi– próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest rzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć;
d) sprzęt i pomoce– stoper, dwa klocki o wymiarach 5x5x5, kreda, chorągiewki, lista badanych.

a) wykonanie– badany leży na materacu z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał „start” badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej, ćwiczenie trwa 30 sekund.
b) pomiar– notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund;
c) uwagi– badanego nie dyskwalifikuje się w przypadku gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów; d) sprzęt i pomoce– materac, stoper, lista badanych.

a) wykonanie– badany staje na ławce gimnastycznej tak, aby palce stóp obejmowały jej krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie badany wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na podziałce;
b) pomiar– próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik lepszy odczytywany jest w cm;
c) uwagi– sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na wysokości styku stóp z powierzchnią podpórki. Podpórka powinna mieć 15 cm wysokości i znajdować się 50 cm od ściany. W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. Skłon należy wykonać płynnie bez gwałtownych ruchów;
d) sprzęt i pomoce– podpórka, podziałka o długości 100 cm, lista badanych. Poziom przygotowania kondycyjnego ocenia się na podstawie uzyskanych wyników zamienionych na wartości punktowe i przyrównanych do norm.

Klasa koszykarska

Koszykarki pozują do zdjęcia trzymając w rękach piłki do koszykówki

Więcej informacji wkrótce.

O przyjęcie do klasy pierwszej lekkoatletycznej X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Lublinie mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy:

1) Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

2) W wyznaczonych terminach złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych.

3) Zaliczą próbę sprawności fizycznej.

Deklaracja przystąpienia wkrótce

Terminy:

 • 15.06 godzina 12.00 - hala Globus
 • 29.06 godzina 12.00 - hala Globus

Więcej informacji wkrótce.

Więcej informacji wkrótce.

Article heading icon

Terminy

Najważniejsze terminy dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na podstawie zarządzenia numer 11/24 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 roku:

 • od 20.05.2024 r. do 21.06.2024 r. do godz. 15:00 – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru (ewentualna zmiana preferencji 28.06 -5.07.2024 r. godz. 15:00),
 • od 20.05.2024 r. do 14.06.2024 r. do godz. 15:00 – wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego,
 • od 15.06.2024 do 24.06.2024 r. – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej,
 • do 25.06.2024 r. – publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych,
 • 15.07.2024 r. - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
 • od 15.07.2024 r. – 18.07.2024 r./godz. 12:00/ – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 • 19.07.2024 r. - publikacja list kandydatów przyjętych,
 • od 19.07.2024 r. do 31.08.2024 r. - rekrutacja uzupełniająca.

Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych do klas pierwszych 2024-2025