Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej - Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Article heading icon

Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Interesujesz się telewizją? Chciałbyś w przyszłości pomagać ludziom w ich codziennym życiu? Możesz to zrobić wybierając zawód technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

Nauczysz się montować i uruchamiać instalacje telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej. Każdy lubi oglądać telewizję – seriale czy dobry mecz. Dlatego to Ty możesz zaprojektować, wykonać lub naprawić dowolną instalację telewizyjną. Ucząc się na kierunku technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej dowiesz się w jaki sposób przesyła się dane pomiędzy budynkami. Zdobędziesz ponadto umiejętności budowania i eksploatowania szerokopasmowych sieci kablowych opartych na różnych technologiach, w tym najnowszych – światłowodowych.

Klasa
Klasa Przedmioty w zakresie rozszerzonym Nauczane języki obce Przedmioty punktowane
1CT matematyka, fizyka język angielski, język niemiecki język polski, język angielski, matematyka, fizyka

Opis zawodu

zdjęcie przestawia lecącego satelitę w przestrzeni kosmicznej

Z każdym mijającym dniem rośnie globalne zapotrzebowanie na przepustowość łączy. Abonenci chcą szybko przesyłać dane, oglądać w wysokiej rozdzielczości filmy na życzenie (VOD), grać w gry w czasie rzeczywistym, uczyć się w domu korzystając
z e-lerningu, a przedsiębiorstwa generują ogromny ruch związany z komunikacją M2M oraz video konferencjami biznesowymi.

W ostatecznym rozrachunku, wszyscy i wszystko musi być połączone ze wszystkim i wszędzie. To właśnie tutaj sieci szerokopasmowe udowadniają swoją wartość.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej to odpowiedź na postulaty firm telekomunikacyjnych i telewizyjnych, którym potrzebni są odpowiednio przygotowani fachowcy, których praca pozwoli na zaspokojenie wyżej wymienionych oczekiwań klientów w zakresie środków komunikacji elektronicznej. Zapotrzebowanie na pracowników do działów IT oraz osób ze znajomością infrastruktury szerokopasmowej, nie tylko istnieje, ale też będzie rosnąć.

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu we współczesnym świecie staje się jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych gospodarek i sposobem zapewnienia długofalowego wzrostu gospodarczego. Kluczowy w tym kontekście staje się problem, w jaki sposób taki dostęp zapewnić. A ty możesz przyczynić się do jego rozwiązania wybierając właściwy kierunek kształcenia.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania i użytkowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
 2. naprawy i konserwacji systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
 3. administrowania sieciami wchodzącymi w skład systemów telewizyjnych;
 4. uruchamiania, konfigurowania oraz konserwacji terminali i urządzeń abonenckich;
 5. montowania i eksploatacji szerokopasmowych sieci kablowych, w tym sieci światłowodowych;

Kwalifikacje w zawodzie

Po ukończeniu 5 letniego technikum uczeń uzyska tytuł technika oraz następujące kwalifikacje w wyniku kształcenia:

 1. INF.05. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
 2. INF.06. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

Sylwetka absolwenta

Zadania zawodowe technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej dotyczą szerokiej gamy nowoczesnych i niezwykle szybko zmieniających się urządzeń elektronicznych z grupy systemów telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej oraz wewnątrzbudynkowych i poza budynkowych sieci szerokopasmowych miedzianych
i światłowodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
 • utrzymania w ruchu, naprawy i konserwowania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
 • montowania i uruchamiania sieci szerokopasmowych miedzianych i światłowodowych;
 • utrzymania w ruchu, konserwowania i naprawy sieci szerokopasmowych miedzianych i światłowodowych.

Zawód ten wymaga umiejętności z zakresu szeroko rozumianej elektroniki użytkowej, stwarzając absolwentom bardzo duże możliwości zatrudnienia i znalezienia satysfakcjonującej pracy w zawodzie.

Umiejętności zawodowe

Do typowych prac technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej należy:

 • montowanie, przeprowadzanie konserwacji oraz eksploatowanie urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej oraz szerokopasmowych sieci kablowych z wykorzystaniem narzędzi instalatorskich;
 • wyznaczanie trasy kabli zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, wykonywanie montażu kabli telewizyjnych koncentrycznych, teleinformatycznych i światłowodowych oraz podłączenia urządzeń transmisyjnych;
 • sprawdzanie poprawności połączeń i uruchamianie instalacji;
 • montowanie, konfigurowanie i uruchamianie urządzeń odbiorczych i abonenckich;
 • instalowanie urządzeń zasilających i zabezpieczających dla mediów transmisyjnych;
 • administrowanie oraz przeprowadzanie napraw systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej; w tym konfigurowanie sieci zgodnie z dokumentacją techniczną, regulowanie parametrów urządzeń sieciowych
 • monitorowanie działania sieci przy wykorzystaniu standardowych testów oraz zaawansowanych przyrządów pomiarowych.

Rynek pracy

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej może pracować:

 • w firmach obsługujących światłowodowe sieci szkieletowe operatorów telekomunikacyjnych;
 • w firmach projektujących i budujących światłowodową infrastrukturę telekomunikacyjną i telewizyjną;
 • w grupach medialno-komunikacyjnych;
 • u operatorów telekomunikacyjnych oraz telewizji cyfrowej;
 • w firmach zajmujących się produkcją sprzętu wykorzystywanego przez sieci szerokopasmowe;
 • w specjalistycznych placówkach handlowych.

Absolwenci tego kierunku mogą także prowadzić własną działalność w zakresie usług/produkcji dla przemysłu lub klientów indywidualnych.

Kontynuacja nauki

Uczniowie kierunku technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej z powodzeniem kontynuują naukę na uczelniach wyższych. Uczęszczając do technikum oprócz solidnego wykształcenia zawodowego, absolwent naszej szkoły uzyskuje również wszechstronne wykształcenie z przedmiotów ogólnokształcących, umożliwiające dalsze kontynuowanie nauki na technicznych uczelniach wyższych.