Projekty - Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

W 2023 roku Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w Programu Erasmus+; Akcja 1; Edukacja szkolna; Krótkoterminowe projekty mobilności nauczycieli i kadry edukacji szkolnej; Budżet projektu: 43856,00 EUR.
Projekt zakłada wyjazdy 16 nauczycieli naszej szkoły za granicę w celach szkoleniowych w zakresie językowym, metodycznym i kulturowym. Uczestnicy mobilności uczyć się będą w grupie nauczycieli z innych krajów, co pozwoli, poza tematyką samych szkoleń, nawiązywać nowe kontakty pod kątem współpracy międzynarodowej oraz wymieniać się doświadczeniami.
Wszystkie kursy, w których uczestniczyć będą nauczyciele Zespołu Szkół Elektronicznych, wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym oraz są zlokalizowane w sposób umożliwiający poznanie dziedzictwa kulturowego danego kraju. Zakładają korzystanie z bogatej oferty bibliotek, czytelni, kawiarni i muzeów wybranych przez nauczycieli miast oraz odkrywanie ich bogactwa historycznego, przyrodniczego i społecznego. Wszystkie te działania będą podejmowane w małych, mieszanych narodowo grupach.
Miejsca wybrane przez nauczycieli naszej szkoły to: Malta (St. Julians), Austria(Wiedeń), Włochy (Florencja) oraz Irlandia (Dublin). Wyjazdy szkoleniowe rozpoczną się lipcu 2024 roku.
Zakładamy, że uczestniczenie w międzynarodowych szkoleniach, wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, otwartość edukacyjna i dzielenie się rezultatami projektu z innymi pozwolą na dalszy rozwój kreatywności i innowacyjnych działań w Zespole Szkół Elektronicznych oraz środowisku edukacyjnym Lublina.